[Rozmiar: 151605 bajtów]
[Rozmiar: 260671 bajtów]

Shaolin Chow Gar to inteligentny system, uczący walki w półdystansie i w zwarciu. Sprawdzony wielokrotnie zarówno w konfrontacji z innymi stylami, w samoobronie czy na polu bitwy. Stosuje pragmatyczne, skuteczne rozwiązania. To jeden z najskuteczniejszych, jeżeli nie najskuteczniejszy system walki. Uczy praktycznych technik i praktycznych zachowań. Styl jest dość wymagający fizycznie i technicznie, ale sposób nauczania jest tak skonstruowany, że jego przyswajanie odbywa się w naturalny sposób. Shaolin Chow Gar w walce nie oddziela uderzeń, kopnięć, rzutów, dźwigni czy broni. To sztuka wojenna. Shaolin Chow Gar to swoiste, charakterystyczne tylko dla tego stylu rozwiązania taktyczne walki, czyli zachowania kompleksowe. Począwszy od pojedynczych technik i sposobu ich wyprowadzania, poprzez poruszanie się w prostych sytuacjach aż do akcji złożonych. Wyćwiczona taktyka walki Shaolin Chow Gar daje nam poczucie bezpieczeństwa i pewność w działaniu. W naszej linii charakterystyczne są tradycyjne ułożenia dłoni, głównie w technikach tygrysa i żurawia. Tygrys nie zna kompromisów, do walki używa pazurów - uderza, drapie, szarpie, miażdży, rozrywa. Żuraw szuka miejsc wrażliwych, podatnych na ból i na łatwe uszkodzenia, w walce używa skrzydeł, pazurów i dziobie. Stylu uczymy się w tradycyjny sposób. Podstawą są układy - tao. Tao to szkielet na którym opiera się cały system. Ćwicząc tao, doskonalimy technikę, którą używamy w walce. Pracujemy nad sposobem swobodnego, skutecznego, poruszania się i nad taktyką walki. Tao to także wzmacniające i kondycyjne ćwiczenia fizyczne, to angażującą nasz intelekt praca nad ciałem i ruchem. Każde tao daje nam inne możliwości i wzbogaca technikę, którą operujemy. Dlatego wszystkie układy są jednakowo ważne. Należy pamiętać że styl rozwijał się w czasach gdy podstawą uzbrojenia i wyrównywania szans w walce była tradycyjna broń chińska. Dlatego gros techniki zapisana jest w tao z bronią, które stanowią większość stylu. Ćwiczenia w parach, a później w grupie dają nam możliwość zrozumienia i wyćwiczenia techniki.