[Rozmiar: 151605 bajtów]

Zajęcia dla dzieci odbywają się we wtorki i czwartki od 18.00 do 19.30 w Bielsku-Białej na sali gimnastycznej przy ul. Juliusza Słowackiego 45 (wejście przez schronisko młodzieżowe).


Dzieci uczą się podstawowej techniki Shaolin Chow Gar poprzez tao to znaczy układy techniczne, bez broni i z tradycyjną bronią chińską, oraz technik walki. Walka nauczana jest w bezpieczny sposób, pod pełną kontrolą instruktora prowadzącego. Zakres wieku grupy od 7 do 12 lat. Ćwiczenia wspomagają rozwój psychofizyczny dziecka. Pomagaja w korygowaniu i kształtowaniu właściwej sylwetki, wzmacniające fizycznie, są niekontuzjogenne. Oprócz nieprzeciętnej sprawności fizycznej dzieci uczą się systematyczności, pracy nad sobą, konsekwencji i odwagi w działaniu. Dzieci ćwiczące Shaolin Chow Gar łatwiej przyswajają wiedzę i tym samym mają lepsze wyniki w nauce. Mają łatwość w rozwiązywaniu problemów i sytuacji konfliktowych.

[Rozmiar: 260671 bajtów] [Rozmiar: 260671 bajtów]